An RPJiOS-powered weather dashboard and example RHP client https://rpjios.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Ryan Joseph 9cee4336ca Update readme 1 miesiąc temu
README.md Update readme 1 miesiąc temu
index.html factor out 3 miesięcy temu
rwd.css Generalize host spec; fix layout for small size 1 miesiąc temu
rwd.js Generalize host spec; fix layout for small size 1 miesiąc temu

README.md

An example client of the Redis-to-HTTP proxy

In this particular case, displaying real-time data from SPS30 & BME280 sensors attached to some RPJiOS devices

photo of dashboard, running on a Raspberry Pi 4